Over ICOBA

Icoba staat voor Iedereen COmpetent in het Beheersen van Agressie en werd in 2004 door de sociale partners van het Sociaal Fonds voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestingsinrichtingen boven de doopvont gehouden. Sinds september 2010 doet het Sociaal Fonds van de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector ook een beroep op ons.

Wij zijn een kennis en expertisecentrum voor deze twee sectoren. Wij stimuleren en ondersteunen organisaties om agressie structureel en integraal aan te pakken. We richten ons op agressie tegen medewerkers.