Waarden

Positief mens- en organisatiebeeld

We geloven in de kracht, de intenties en groeimogelijkheden van mens en organisatie.
Wat goed loopt is ons vertrekpunt om agressie te beheersen.

Emanciperend werken

Je organisatie versterken en verzelfstandigen. Daar streven we naar. We gaan er vanuit dat:

  • directies, beleidsmakers en alle medewerkers verantwoordelijk zijn om te zorgen voor het welzijn en de veiligheid van de organisatie, haar medewerkers en haar cliënten.
  • de beste oplossingen bij jou zelf liggen. Jij kent je organisatie het best. Jij en je collega's kunnen antwoorden en oplossingen het best inschatten op effectiviteit en haalbaarheid.
Onze emanciperende aanpak merk je doordat we:

  • zelfsturing in je organisatie aanmoedigen en bevorderen
  • de verantwoordelijkheid over een traject/proces rond agressiebeheersing met je organisatie delen
  • werken op vrijwillige basis

Aandacht voor alle partijen

De belangen en behoeften van je organisatie, al je werknemers en cliënten tellen mee.

Integere, respectvolle en kritische benaderingswijze

Jij en je organisatie hebben een eigen visie, missie en tempo. We stemmen ons er zo goed mogelijk op af. Tegelijk bevragen we evidenties, patronen en denkkaders. En waar nodig helpen we ze te doorbreken. Als we twijfels en bedenkingen hebben zullen we die melden en bespreken.
Wij staan borg voor vertrouwelijkheid.