Over VIVO

Icoba wordt gecoördineerd door VIVO, het sectoraal opleidingsinstituut voor de social-profitsector. 

VIVO ontstond in 2000 vanuit de nood één stem te hebben ten aanzien van de vragen naar samenwerking met Vlaamse overheden en andere partners op het vlak van vorming en tewerkstelling. Het gaat daarbij om:

  • het uitbouwen van een intense samenwerking met de VDAB omtrent opleidingen voor werkzoekenden
  • het verdelen van een vormingsbudget in social-profitorganisaties
  • het uitwerken van tal van acties via het sectorconvenant
  • het uitwerken van vormingsinitiatieven samen met de vormingsfondsen

VIVO is dus een koepelorganisatie die de belangen behartigt van de Vlaamse en federale sectoren. Hieronder vallen zowel vzw's, commerciële instellingen als openbare diensten.