Visie

We zien agressie als betekenisvol gedrag.
Het is van altijd en komt overal voor. Iedereen ervaart agressie op een andere manier, toch loont het om stil te staan bij ‘lichtere’ vormen van agressie.

Regelmatige confrontatie met dit gedrag kan erg belastend zijn. Fysieke én verbale agressie tasten de veiligheid en het welzijn van medewerkers én cliënten aan. Ze beïnvloeden het leef- en werkklimaat en ze staan een kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening in de weg. Hier willen we iets aan doen.

Ons uitgangspunt is dat elke mens recht heeft op veiligheid en welzijn. Ook op het werk. Dit wordt ondersteund door de welzijnswet van 1996 en de pestwet van 2007. Deze verplichten werkgevers om het welzijn van medewerkers te bevorderen en hen te beschermen tegen agressie.

Agressie maakt deel uit van het leven. We kunnen het niet volledig uitroeien. Wél zijn we overtuigd dat de omvang en de schadelijke gevolgen te beperken zijn. Agressie beheersen veronderstelt meer dan geïsoleerde maatregelen of crisisinterventies.

Hoe boek je succes? Plaats maatregelen in een ruimer kader, werk systematisch en op verschillende niveaus tegelijk. Pas als agressiebeheersing een duidelijke beleidskeuze is, bereik je een blijvend effect.

Daarom pleiten we voor een integrale en structurele benadering van agressiebeheersing.

Integraal betekent

  • agressie voorkomen (preventie)
  • dit gedrag erkennen, stoppen en hanteren (interventie)
  • negatieve gevolgen van agressie op korte en lange termijn beperken. (nazorg en herstel)

Structureel betekent

  • maatregelen kiezen die een duurzame en positieve bijdrage leveren aan het leef- en werkklimaat.
  • maatregelen verankeren in een duidelijke visie en beleid rond agressiebeheersing.
  • het agressiebeleid kaderen in de algemene visie en het algemene beleid van de organisatie.