De toolbox. Waarom?

Een goede dialoog verbindt mensen, maakt ruimte en kweekt begrip.


Je team heeft wel eens te maken met lastig of agressief gedrag. Van zorggebruikers, ouders of collega’s?

Wat doet dit met je team? Hoe wil je er samen mee omgaan? Waar trekken jullie de grens? Wat heeft je team nodig om lastig gedrag of agressie op een veilige manier te bespreken. Hoe reageer je gepast? Hoe zorg je voor een herstelgericht klimaat? En hoe volg je incidenten op om eruit te leren?

Hierbij stilstaan is belangrijk: voor jou, je collega’s en je organisatie. Ook voor de zorggebruikers en hun context. Want lastig en agressief gedrag maakt het moeilijk werken en verpest de sfeer. Het vraagt een gepaste reactie.

Rubrieken

Icoba ontwikkelde een toolbox vol activiteiten en methodieken rond volgende rubrieken:
  • Opwarmers 
  • Creëer een constructieve en veilige gesprekssfeer
  • Hoe kijken wij naar agressie en hoe gaan we ermee om?
  • Bespreek lastige situaties en agressie 
  • Reageer gepast
  • Herstel
  • Leer eruit
  • Tools voor sleutelfiguren
  • Toets de visie en het agressiebeleid 

Aan de slag

Er zitten snelle doe- en praatactiviteiten in. En oefeningen die meer in de diepte gaan. Sommige kan je inzetten bij je cliënten. Aan jou om, naargelang je doel, de gepaste activiteit te kiezen.

Sommige activiteiten hebben we zelf ontwikkeld en andere hebben we gemaakt op basis van al bestaande activiteiten. Daarom zijn de aangegeven aantallen deelnemers of tijdsduur eerder bij benadering op te vatten dan absolute grenzen. Wij leerden wel dat een groep van 12 deelnemers een werkbaar maximum is.

Leef je creatief uit en maak zelf varianten op de activiteiten. Maak ze op maat van jouw context en verbind ze met andere activiteiten of oefeningen.

Lees de handleiding of download de integrale toolbox.