PC 331

De Vlaamse Welzijns- en Gezondheidssector


Het Paritair Comité 331 is verdeeld in twee subsectoren: de Kinderopvang (KO) en de Gezondheidsinstellingen en –diensten (GID). 

Over welke organisaties gaat het?

  • centra geestelijke gezondheidszorg

  • consultatiebureaus voor het jonge kind

  • centra voor ontwikkelingsstoornissen

  • diensten voor adoptie

  • preventiediensten

  • centra voor teleonthaal

  • vertrouwenscentra kindermishandeling

  • diensten voor onthaalouders

  • initiatieven voor buitenschoolse opvang

  • kinderdagverblijven


De GID telt zo’n 1800 medewerkers, verspreid over ongeveer 100 werkgevers.
De kinderopvang kent een heel divers landschap met méér dan 5.000 werknemers in de gesubsidieerde kinderopvang en zo’n 7.000 zelfstandige onthaalouders.