Opdracht

Wij willen een integrale en structurele aanpak rond agressiebeheersing stimuleren, vergemakkelijken en ondersteunen.

Daarbij willen we:

  • alle organisaties van de sector 331 en 319.01 bereiken
  • een toegankelijk en praktisch aanbod uitbouwen
  • directies ondersteunen in hun verantwoordelijkheid om agressie te voorkomen, er mee om te gaan en de schadelijke gevolgen te beperken
Zo dragen we bij aan de leefkwaliteit in een samenleving waarin veiligheid en welzijn centrale waarden zijn.

Meer weten over onze activiteiten 2014-2017?
Ontdek wat wij zoal uitspookten in 2015, uitgedrukt in cijfers!

We bereiden ons stilaan voor op de beleidsplanning van 2018-2020 

Je hebt suggesties? Mail ze ons.