Extranet

Via Extranet kan je online inschrijven op het vormingsaanbod van:

  • ICOBA
  • het sociaal fonds VOHI 
  • het sociaal fond 331 
  • VIVO
En je kan een subsidieaanvraag indienen voor financiële tussenkomst in vorming. Volg via Extranet de stand van zaken van je inschrijvingen en dossiers op.

Op deze website ontdek je hoe je Extranet gebruikt voor het aanbod van Icoba.