Extranet

Via Extranet kan je online inschrijven op het vormingsaanbod van ICOBA, het sociaal fonds VOHI en 331 en VIVO. En je kan een subsidieaanvraag indienen voor financiële tussenkomst in vorming. Volg via Extranet de stand van zaken van je inschrijvingen en dossiers op.