eerste jaarverslag CVTJ

De commissie van toezicht voor jeugdinstellingen (CVTJ) is een toezichtsorgaan voor alle gesloten en besloten Vlaamse Jeugdinstellingen waaronder gemeenschapssinstellingen en proeftuinen. De CVTJ bestaat uit 12 maandcommissarissen.

Dit zijn vrijwilligers die iedere maand een bezoek brengen aan deze instellingen. Ze gaan in gesprek met jongeren, medewerkers en directieleden en nemen deel aan een aantal activiteiten.

Door deze onaangekondigde bezoeken wordt samen met de voorziening, de jongeren en de medewerkers gezocht naar knelpunten. Gelijktijdig waken de maandcommissarissen over de toepassing van de rechten van deze jongeren. Met tussentijdse rapporten worden de knelpunten zichtbaar voor de voorzieningen en kunnen ze hiermee aan de slag gaan.

Het jaarverslag van de CVTJ bundelt alle maandverslagen van het afgelopen jaar van de verschillende maandcommissarissen. Het eerste jaarverslag werd op 13 maart 2019 voorgesteld in het Vlaams Parlement.

Naast een aantal aanbeveling beschrijft dit jaarverslag ook een reeks van knelpunten uit de gemeenschapsinstellingen. Er werden knelpunten vastgesteld en aanbevelingen geformuleerd ondermeer met de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen, infrastructuur, de plaats van het onderwijs en contact met de buitenwereld.

Het jaarverslag van CVTJ is publiek beschikbaar waardoor een dialoog in en tussen de voorzieningen kan ontstaan om te leren van elkaar en samen te werken aan de verschillende geïdentificeerde knelpunten en aanbevelingen. Deze transparantie is nodig in het kader van maatschappelijke verantwoording. Gelijktijdig zal hierdoor de kwaliteit van hulpverlening toenemen.


  Peter Cosemans
Onderzoeker
peter.cosemans(at)vivosocialprofit.org
T 02 227 69 30