Bouwen aan afbouw

Het Vlaams Platform bewuster omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen ontwikkelde de tool ‘Bouwen aan afbouw’. Deze tool helpt je werken rond het thema vrijheidsbeperkende maatregelen.

Je start met een engagementsverklaring : je roept op om het thema ter harte te nemen. Je streeft ernaar om vrijheidsbeperking enkel te gebruiken als het echt niet anders meer kan …NEEN, tenzij!!

Daarnaast krijg je handvaten en wegwijzers die je op weg helpen in je organisatie: bewustmaking en uitwerking zowel op organisatie- als op cliëntniveau.

Het instrument is opgebouwd als een huis met fundamenten en bouwstenen die worden toegelicht vanuit wist-je-datjes, stellingen en nuttige links.