Financiële steun

Agressiebudget

Voor opleidingen rond agressiebeheersing die jouw voorziening organiseert kan je een financiële tussenkomst aanvragen.
Wat zijn de criteria? De opleiding

  • heeft het 'beheersen van lastig en agressief gedrag' als centraal thema en doelstelling.
  • bevordert de veiligheid van de medewerkers als mogelijk slachtoffer van agressie.
  • werkt rechtstreeks in op de kennis, vaardigheden en attituden van de medewerker, het team of de organisatie op het vlak van agressiebeheersing.
  • is ingebed in de het agressiebeleid van de organisatie of geeft hier minstens een aanzet toe.

Nieuw


Vanaf 2018 kan je een aanvraag online indienen via het Extranet. Meer informatie vind je op
de website van Vivo
Bezorg je de dossiers via papier? Stuur ze per post naar Sainctelettesquare 13-15 1000 Brussel of info@vivosocialprofit.org .


Agressiebudget 2018

Dien voor 19 januari 2018 het intekenformulier in. Dat werd je opgestuurd via de post naar de hoofdzetel van je organisatie.

Vind hieronder de link naar de folder van toepassing op jouw sector.

Vlaamse Opvoedings- en Huisvestigingsinrichtingen en diensten -PC319.01

Klik hier voor de folder Vormings- en agressiebudget 2018
Klik hier voor het aanvraagformulier om een tussenkomst te krijgen voor een gevolgde opleiding in 2018.
Dien al je dossiers in voor 15 februari 2019.

De aanvraagformulieren voor dossiers voor tussenkomst in opleidingen van 2017 kan je indienen tot en met 15 februari 2018.

Vlaamse Welzijns- en gezondheidssector - PC331

Kinderopvang (KO)
Klik hier voor de folder Vormings- en agressiebudget 2018.
Klik hier voor het aanvraagformulier om een tussenkomst te krijgen voor een gevolgde opleiding in 2018.

De aanvraagformulieren voor dossiers voor tussenkomst in opleidingen van 2017 kan je indienen tot en met 15 februari 2018.


Gezondheisinstellingen en- diensten (GID)
Klik hier voor de folder Vormings- en agressiebudget 2017.Klik hier voor het aanvraagformulier om een tussenkomst te krijgen voor een gevolgde opleiding in 2018.

De aanvraagformulieren voor dossiers voor tussenkomst in opleidingen van 2017 kan je indienen tot en met 15 februari 2018.