Agressie? Speel erop in!

Veel organisaties hebben al een agressiebeleid. Maar vaak blijft het op papier.

Een levend agressiebeleid heeft actie en interactie nodig. Zo krijg je het in de hoofden, harten en handen van medewerkers.

Met de  hoofdslogan  ‘Agressie? Speel erop in!’  willen we je handvatten geven om agressie actief en structureel te beheersen. Daartoe zetten we 4 essentiële actiemomenten in de spotlights:

  1. Bespreken
  2. Reageren
  3. Herstellen
  4. Opvolgen

Om  het actie-aspect van deze vier momenten te voeden, bieden we aantrekkelijke activiteiten, methodieken en tools aan om er actief, speels en toch serieus rond te werken.

We willen daarbij zoveel mogelijk inspelen op en aansluiten bij wat werkt.

Situering van de campagne

De Kick off van 7 mei 2015