Gevolgen van agressie

Voor de agressor

 • Soms stopt de hulpverlening tijdelijk of zelfs definitief.
 • Als de hulpverlening niet stopt, stelt zich de vraag “hoe moet het nu verder?”. De relatie tussen agressor en hulpverlener is geschaad en moet hersteld worden. MPC Terbank ontwikkelde een werkvorm om de draad met de cliënt terug op te pakken in moeilijke tijden: de aandachtsaanval
 • Door haar reacties stigmatiseert de omgeving de agressor. Dit versterkt het negatief zelfbeeld dat cliënten vaak al hebben.
 • Daders krijgen dikwijls schuldgevoelens na een agressie-uitval. Hoe ga je hiermee om? Laat je inspireren door het counselinggesprek met dader of de schrijf- en praatactiviteit voor daders om in gesprek te gaan met je cliënt na een incident.
 • De omgeving reageert vaak alleen op het agressieve gedrag. Ze vergeet dan om aandacht te geven aan de motieven van het gedrag. De dader voelt zich hierdoor niet gehoord en onbegrepen.
 • Als het slachtoffer of de organisatie klacht neerleggen tegen de dader krijgt zijn gedrag juridische gevolgen. Klacht neerleggen doe je met de nodige omzichtigheid. In principe schend je daardoor het beroepsgeheim. Weeg af of je de schade aan persoonlijke belangen van het slachtoffer hoger inschat dan de schending van de privacy van de dader.
 • Na een strafbaar feit, dien je aangifte te doen.

Voor de medewerker als slachtoffer of getuige

 • Een agressie-incident kan materiële schade met zich brengen. Kleerscheuren, kapotte bril, bekraste wagen...
 • Een agressie-incident kan fysieke schade met zich brengen. Blauwe plekken, krassen, verstuikingen...
 • Minder zichtbaar - maar vaak ernstiger - is het psychisch en emotioneel leed dat agressie veroorzaakt. Stress, angst, onzekerheid komen dikwijls voor. De medewerker functioneert minder goed. Dit is posttraumatische stress.
 • Slachtoffers verwerken een traumatische gebeurtenis in fases. Afhankelijk van de ernst van de gebeurtenis en mits goede opvang en nazorg integreert het slachtoffer het trauma in zijn leven. Het driegesprekkenmodel is een manier om een slachtoffer te ondersteunen in zijn natuurlijk verwerkingsproces. Met een groepsnazorggesprek praat je over incident met slachtoffers en/of getuigen. Met groepsnazorggesprek 1 probeer je slachtoffers en/of getuigen vat te laten krijgen op wat er gebeurde. Met groepsnazorggesprek 2 ga je na in welke mate het incident verwerkt is.

Voor de organisatie

 • Het personeel voelt zich machteloos en onveilig (aangeleerde hulpeloosheid). 
 • De organisatie wordt geconfronteerd met een toenemend ziekteverzuim en personeelsverloop. Dit alles beïnvloedt dan weer het personeelsbeleid.
 • Vernielingen, letsels en werkonbekwaamheid bij het slachtoffer hebben voor de organisatie ook financiële gevolgen.
 • Een negatieve beeldvorming kan ontstaan.
 • Een team kan uiteen drijven naar aanleiding van de begeleiding van een cliënt. De ene begeleider ervaart een cliënt als moeilijk en agressief, de andere niet. In Ons Erf van UNIE-K vzw werken ze met de Sint en Pieten methodiek om teamsplitting te voorkomen.